FRONTY FREZOWANE - BĘDZIN

FRONT

Wymiar max.i min. przy zachowaniu wzroru:
Wysokość min. 200mm, max. 2740mm
Szerokość min. 150mm, max. 10mm(Rama60mm)
Rama min. 50mm, max. 80mm
Głębokość płyciny 4mm
Przybliżona szerokość klepki ok. 50mm

SZUFLADA

Wymiar max. i min. przy zachowaniu wzoru:
Wysokość min. 10mm, max. 20mm
Szerokość min. 150mm, max. 10mm (Rama60mm)
Rama min. 50mm, max. 80mm (Rama na wymiarze B=1/2)
Głebokość płyciny 4mm

Witryna

Wymiar max. i min. przy zachowaniu wzoru:
Wysokość WS6 - min. 40mm, max 2740mm
Szerokość min. 30mm, max. 10mm
Rama min. 50mm, max. 80mm
Szpros - standard 20mm
Głębokość płyciny 4mm

FRONTY FREZOWANE - BYTOM

FRONT

Wymiar max. i min. przy zachowaniu wzoru:
Wysokość min. 200 mm, max. 2740 mm
Szerokość min. 150 mm, max. 1000 mm (Rama 60 mm)
Rama min. 50 mm, max. 80 mm
Głębokość płyciny 6 mm

SZUFLADA

Wymiar max. i min. przy zachowaniu wzoru:
Wysokość min. 100 mm, max. 200 mm
Szerokość min. 150 mm, max. 1000 mm (Rama 60 mm)
Rama min. 50 mm, max. 80 mm (Rama na wymiarze B=1/2)
Głębokość płyciny 6 mm

WITRYNA

Wymiar max. i min. przy zachowaniu wzoru:
Wysokość WS4- min. 400 mm, max 2740 mm
Szerokość min. 300 mm, max. 1000 mm
Rama min. 50 mm, max. 80mm
Szpros-standard 20mm

FRONTY FREZOWANE - SŁAWKÓW

FRONT

Wymiar max. i min. przy zachowaniu wzoru:
Wysokość min. 200 mm, max. 2740 mm
Szerokość min. 150 mm, max. 1000 mm (Rama 60 mm)
Rama min. 50 mm, max. 80 mm
Głębokość płyciny 4 mm

SZUFLADA

Wymiar max. i min. przy zachowaniu wzoru:
Wysokość min. 100 mm, max. 200 mm
Szerokość min. 150 mm, max. 1000 mm (Rama 60 mm)
Rama min. 50 mm, max. 80 mm (Rama na wymiarze B=1/2)
Głębokość płyciny 4 mm

WITRYNA

Wymiar max. i min. przy zachowaniu wzoru:
Wysokość WS4- min. 400 mm, max 1100 mm
Szerokość min. 300 mm, max. 700 mm
Rama min. 50 mm, max. 80mm
Szpros-standard 20mm

OPCJONALNIE DOSTĘPNE INNE WYMIARY FRONTÓW WG PROJEKTU!