WARUNKI GWARANCJI

Fronty Lakierowane oraz Fornirowane

Gwarancją objęte są wszystkie wady materiałów oraz wady powstałe w procesie produkcji .

Podstawą do rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie przedmiotu reklamacji do siedziby producenta wraz ze złożonym pisemnie lub drogą elektroniczną zgłoszenia reklamacyjnego ,a także przedłożeniu dokumentu zakupu.

Reklamacja powinna być zgłoszona w miejscu zakupu towaru.

Dojazd do klienta na jego wyraźną pisemną lub złożoną droga elektroniczne prośbę w celu rozpatrzenia reklamacji jest płatny i wynosi 200 zł netto. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji powyższa kwota podwaja się i wynosi 400 zł netto.

W przypadku uznania reklamacji, producent zobowiązuje się do naprawy wadliwego produktu bądź dostarczenie nowego produktu wolnego od wad. Producentowi przysługuje wybór sposobu rozpatrzenia reklamacji.

Informację pisemną o uznaniu reklamacji lub jej odrzuceniu klient otrzyma najpóźniej do 14 dni od momentu jej zgłoszenia.

Producent zobowiązuje się do realizacji reklamacji w najkrótszym możliwym terminie wynikającym z technologii produktu, nie dłużej jednak niż do 30 dni od dnia dostarczenia przedmiotu reklamacji lub w przypadku zlecenie niestandardowego 90 dni.

W przypadku reklamacji produktu, którego producent nie posiada już w stałej ofercie, klient zobowiązany jest do wyboru produktu z bieżącej oferty w zbliżonej cenie do przedmiotu reklamacji.

Producent odpowiada tylko do wartości przedmiotu reklamacji. JUKA S.C. nie ponosi kosztów związanych w demontażem, obróbką, transportem, montażem i wymianą reklamowanych elementów.

Gwarancją nie są objęte półprodukty.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie towaru podczas transportu reklamowanego produktu do siedziby producenta.

Na powłokę lakierowana oraz płytę MDF udzielamy 12 miesięcznej gwarancji.

Złe użytkowanie oraz konserwacja powodujące zarysowania lub uszkodzenia nie podlegają gwarancji.

Odbiór frontów powinien odbywać się zgodnie z Polskimi Normami Budowlanymi dostępnymi dla wszystkich zainteresowanych na stronie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Producent zastrzega sobie prawo do oglądania frontów z odległości jednego metra przy oświetleniu oddalonym w odległości minimum jednego metra.

Reklamacji nie podlegają płaszczyzny frezowane oraz fronty strukturalne, frezowania mogą nieznacznie wpłynąć na wygląd co jest zgodne z Polska Normą. Występowanie nieznacznych nierówności związane jest również z procesem technologicznym.

Reklamacji podlegają:

 • wady powstałe w wyniku niewłaściwego przygotowania powierzchni pod lakierowanie.
 • wadliwe nałożenie powłoki lakieru na powierzchni, typu zacieki, pęcherze powietrza pod powierzchnią lub odchodzący lakier.

Reklamacji nie podlegają:

 • uszkodzenia wynikłe z nieprawidłowego użytkowania frontów, niezgodnego z ich przeznaczeniem.
 • uszkodzenie mechaniczne frontów typu rysy, obicia elementów, wgniecenia, uszkodzenia, których stan wskazuje na działanie wody lub wilgoci, np. rozpęczniona płyta.
 • uszkodzenia powstałe w transporcie nie z winy producenta w tym w transporcie firm kurierskich.
 • uszkodzenia powstałe na skutek niewłaściwego pielęgnowania frontów lub użycia niewłaściwych środków do pielęgnacji.
 • uszkodzenie powstałe na skutek zbyt mocnego czyszczenia (zmatowienie powierzchni, wybłyszczenia lub jej zarysowania).
 • uszkodzenia będące skutkiem przeróbki powierzchni elementów.
 • uszkodzenia powstałe na skutek pracy niesprawnego sprzętu AGD lub jego niewłaściwej instalacji.
 • różnice odcieni z różnych partii produkcyjnych.
 • różnic pomiędzy zakupionym produktem a wzornikiem o ograniczonej powierzchni.
 • tolerancja wymiarów +/- 1 mm na długości i wysokości.
 • wygięcia frontów powyżej gabarytów: wysokość 1000 mm i szerokość 600 mm.
 • odkształcenia elementów wynikających z niewłaściwego sposobu magazynowania.
 • różnice w odcieniu poszczególnych elementów wynikających z eksponowania ich na bezpośrednie nasłonecznienie.
 • efekty naturalnego starzenia się frontów.
 • stopniowa zmiana koloru forniru będąca naturalną cechą drewna wystawionego na działanie promieni słonecznych.
 • różnice w odcieniach poszczególnych elementów produktów wynikających z właściwości materiału wyjściowego.
 • występowania w poszczególnych elementach produktów zróżnicowanego rysunku słojów, małych zdrowych sęków, zawiłości słojów, fladrów, cętek itp.
 • elementów wykonywanych na specjalne zamówienie, których producent nie posiada w standardowej ofercie.
 • występowanie naturalnych przebarwień w fornirze oraz różnice w odcieniu forniru między poszczególnymi zamówieniami ze względu na różnorodność tego samego gatunku.

Użytkowanie:

Pierwszą konserwacje oraz czyszczenie należy przeprowadzić po około dwóch tygodniach od daty ukończenia produkcji.
Do czyszczenia należy używać tylko ściereczek z bawełny lub micro fibry oraz środków przeznaczonych do pielęgnacji lakierów.

JUKA S.C. nie ponosi odpowiedzialności za nie zapoznanie się z powyższą informacją.
Jest ona dostępna dla wszystkich zainteresowanych.